Perfekt-Power Kft
Kommunikációs üzletkötési és menedzsment-tanfolyamok, tréningek

Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40.
Levélcím: H-1450 Budapest, Postafiók 212
Telefon: (1) 219-0686 fax: (1) 219-0687
Email:
ppinfo@perfektpower.hu
Homepage: www.perfektpower.hu


Ajánlatunk az internetet használók részére:
Jelentkezés az ingyenes Perfekt-Power hírlevélre.
Interaktív marketing tanácsadás c. rovat - cikkek.

Európai uniós pályázatírói képzés

válogatás a 2004. november 26-28.
nyíregyházi tanfolyam referencia leveleiből:
 

Vettem már részt uniós pályázat készítő tanfolyamon, képzésen, de nem voltak ilyen jól felkészültek, mint a mostani előadók. Ami nagyon tetszett a képzés során, az az előadók közvetlensége, segítőkészsége és a tényleges tudásuk átadása. Még tetszett, hogy végre olyan emberek beszéltek a pályázatírásról, akik már írtak pályázatot hazait és unióst is. A képzés mindenki számára tanulságos volt és remélem, hogy lesz még ilyen a jövőben is.

Szojma Péter
Nyírmadai Polgármesteri Hivatal


A képzésen gyakorlati ismereteket szereztem. Kidolgozott példákkal segítették az oktatók a pályázatok írásának elsajátítását.
Kreatív gondolkodást és pályázatírói szemléletmódot sajátítottam el.
Ismeretségi körömben szeretném ezt a képzést népszerűsíteni.
Várom a további lehetőségeket hasonló képzéseken való részvételre.

Bíró László
Csenger Általános Iskola


Egyesülettől vagyunk! Az elhangzottakat nagyon jól tudjuk hasznosítani. Bátorítást kaptunk ahhoz, hogy merjünk pályázni. Információt kaptunk ahhoz, hogy mit hol keressünk.
Az előadók szívélyesek, kedvesek voltak. Segítőkészek. Ösztönöztek arra, hogy igen is írjunk pályázatokat.
Ami különösen megnyerte a tetszésünket, az az, hogy az oktatók a kötelező tananyag ismertetése mellett nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlati oktatásra és a tudnivalókat saját tapasztalatokkal egészítették ki.
További hasonló jellegű tanfolyamokon szeretnénk részt venni.

Módis Péter, Varga Balázs
Nyírbátor és Környéke Méhész Egyesület


Vettem már részt hasonló tréningen, de eddig ezt érzem a leghasznosabbnak, mivel itt volt alkalmam először önálló feladatmegoldásra. A segédanyagok nagy segítségemre lesznek.
Az előadóknak sikerült egy humoros, érdekes tréninget tartaniuk.

Pauliska Mariann


Munkatársammal hasonló a véleményem. Engem a tréningnek különösen a gyakorlati része fogott meg. A tréning által nagyon sok ötlet fogalmazódott meg bennem. Az előadás egyértelmű és világos volt. Úgy érzem, hogy az itt kapott információkat a munkámban fogom tudni hasznosítani.

Májer Angéla


Jól éreztem magam. Én még nem vettem részt hasonló tréningeken. Úgy hiszem, sok segítséget kaptunk, s ezt a munkánk során hasznosítani fogjuk. Az előadás érdekes volt, az előadó hangulatosan adták elő az anyagot.

Lippai Linda
Szabolcsi Vakok és Gyengénlátók SE


Nagyon meg vagyok elégedve a képzés, az előadások színvonalával, az oktatók felkészültségével. A három nap adta lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Az oktatók olyan dolgokra, lehetőségekre mutattak rá, amikre egyébként nem gondoltam volna. Remélem, az itt szerzett ismereteket további munkám során fogom tudni kamatoztatni.

Majzer László
Teleházi dolgozó, Petneházi Önkormányzat


Meg vagyok nagyon elégedve a képzéssel. Számos elméleti és gyakorlati tapasztalattal lettem gazdagabb, amit úgy gondolom, hogy a későbbiekben tudok hasznosítani. Kidolgozott példákkal segítették az oktatók a pályázatírás elsajátítását. Hozzájárult ahhoz is, hogy nőjön az emberek kreativitása.

Szász Gyöngyvér
Vámosatyai Önkormányzat


Az Európai Uniós pályázatírói képzésen 2004. november 26-28. Nyíregyházán vettem részt. A továbbképzés alapot adott nekem a pályázatíráshoz. A továbbképzést egy szakmailag nagyon felkészült csapat végezte, akikkel nagyon jó volt együtt dolgozni. Bármilyen kérdésre nagyon készségesen válaszoltak.
Nagyon jól vezették végig a tanfolyamot, mert először elméletben ismertették a tudnivalókat, majd gyakorlatban tanultuk meg a pályázatírást, felhívták figyelmünket a buktatókra, nehézségekre. Gyakorlati példák sorozatát hozták fel, tehát ez is bizonyítja, hogy tapasztalatokkal rendelkeznek.
Köszönöm a lehetőséget, és ismerőseim körében is szeretném elmondani, hogy milyen jó továbbképzésen vettem részt.

Baloghné Vass Katalin
Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Fehérgyarmat


A jelenlegi ismeretterjesztést nagyon jónak és időszerűnek tartom.
Nagy segítséget ad illetve adott az elkövetkezendő időkre a pályázatok elkészítéséhez. Nagyon hasznos információkkal, szakmai fogásokkal látott el bennünket. A következő ilyen jellegű előadásokon is szeretnék részt venni.
Nagyon imponál számunkra az az önzetlenség, amelyet az előadók nyújtottak számunkra, mind emberileg, mind szakmailag.
Ez alkalomból is szeretném megköszönni ezt a tanfolyamot a tisztelt előadóknak.

Vígh Gyula, Endrődi Gáborné távmunkás
Túristvándi Önkormányzat, Teleház


Érdeklődéssel hallgattam az előadásokat, nagyon sok új és érdekes információval lettem gazdagabb. Az előadók nagyon tájékozottak, színes előadásuk megnyerő.
A száraz elméleti anyagon túl gyakorlati útmutatókkal kiegészített tanfolyam összességében pozitív élményt nyújtott.

Katona László Józsefné
Gemse Polgármesteri Hivatal


Nagyon jónak, hasznosnak, használhatónak tartottam ezt a 3 napos tanfolyamot. Úgy gondolom, amennyit egy 3 napos kurzus tud nyújtani, azt maximálisan megkaptuk. Nagyon jó lenne, ha lennének még sűrűbben is ilyen kurzusok, hisz sokszor az információ hiény jelent inkább problémákat.
Szervezetünknek, mint gyakorlott pályázatírókból álló KHT-nek is igen hasznos információkkal szolgált ez a tanfolyam. Köszönjük az előadók munkáját.

Dobosné Mércse Ilona ügyvezető
Papp Miklósné ügyintéző
Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgáltató Kht.


Nem volt lehetőségem részt venni ehhez hasonló programon. A munkám során rendkívül sok információt, segítséget tudok majd hasznosítani, amikre itt tettem szert. Átláthatóbbá, könnyebbé teszi a pályázat előkészítését, megírását valamint a végrehajtást is az itt előadottak, információk tudása. A tréning rendkívül hasznos volt számomra, hasznos tudnivalókkal és ötletekkel találkoztam.

Dr. Bényei Bernadett
Máriapócs Város Önkormányzata


Gondolkodásformáló, türelmes, támogató kurzus, mely gyakorlati oldalról követi az EU pályázatok szerepét.
Nemcsak a pénzszerzésben, de a hétköznapi gyakorlatban, hozzáállási mechanizmusokban is hasznos, kapcsolatépítő, generáló program, mely hosszú távon remélhetőleg leginkább azokhoz jut el, akik elöl más lehetőségek zárva maradnak.

Herczku Tünde
irodavezető
Esélyekháza Nyíregyháza


Rengeteg új és hasznos információt nyújtott számomra ez a képzés. Nagyon jól megszervezett volt, az előadók rendkívül jó szakemberek, érthetően minden dolgot részletesen bemutattak, prezentáltak. Egyszerűen fantasztikus volt. Számomra hétköznapi időpontban alkalmasabb lett volna a képzés.
Hasznos volt az előadók előző tapasztalata a korábban megszervezett képzésekről. Rávezettek minket arra, hogy egyszerűen mindenkinek van esélye, ne legyünk pesszimisták, bátran merjünk vállalni. Kreativitásom élénkebb lett.
A kurzus során szemléletem megváltozott az EU-s pályázatokkal kapcsolatban, mindezért hálás köszönet az előadóknak és a szervezőknek.

Nyíriné Sipos Klára
Védőnő, Edelény


Részletes ismertetést kaptunk.
Jól képzett előadók, bő ismeretanyag átadást végeztek.
Az előadások érdekesek, figyelemfelkeltőek voltak.
A rendezvény jól szervezett, hasznos. Az elmaradott régiókban nagyon szükséges hasonló képzések szervezése.

Bujdosó Emerencia
Védőnő, EdelényEurópai uniós pályázatírói képzés

válogatás a 2004. november 12-14. miskolci tanfolyam
referencia leveleiből:
 

A Perfekt-Power mendzserképző által szervezett és lebonyolított kurzus résztvevőjeként valóban nagyon értékes információkhoz jutottam és sok gyakorlati ismerettel lettem gazdagabb.

Több hasonló oktatásban vettem részt, de a benyomásaim most a legkedvezőbbek.
Láttam egy egészséges egyensúlyt a képzésükben, tudniillik az elméleti és a gyakorlati információk egyaránt szerepeltek a képzésben.

Kiemelkedően pozitív benyomásaim:
- Rendszerezte a korábban is meglevő ismereteimet, ezáltal segítette a tájékozódást a pályázati lehetőségek között.
- Gyakorlati útmutatót adott a projekt tervezéshez, létrehozáshoz, pályázatíráshoz.
- A sok elvont és unalmas tájékoztató után ez végre érdekes, életszerű, gyakorlatias képzés volt, amely számtalan praktikus jól használható információt nyújtott.

Mindezek miatt őszinte szívvel ajánlom a képzést minden pályázatírás iránt érdeklődő számára.

Dr. Nagy László
Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató
Ináncs


A tanfolyamról alkotott véleményem felettébb pozitív. Röviden, de annál tömörebben és érthetőbben adták elő, az oktatók magas színvonalon tolmácsolták az anyagot, számomra nagy segítség volt.

Dévay László
Hernádverőce polgármestere


1. Előadók, előadás: Nagyon jó volt a témaválasztás, az előadók felkészültek és szakmailag behatóan adták át az anyagot. Nyelvezete érthető, sok a gyakorlati példa. Az előadók jó humorérzékkel rendelkeznek. Vizuáltechnikai szempontból kiemelkedő, kreatív.
2. Előadás témaköre: Aktuális, és a mindennapi feladatokhoz (önkormányzat, civil szféra, magánvállalkozás) jól illeszthető.

A képzés szervezetünk számára igen hasznos volt, azt a gyakorlatban jól fogjuk tudni alkalmazni. Fontos szempont, hogy az EU információ eljutott a borsodi kistelepülésekhez is!!

Restás Márta régióvezető
Sztahó Zoltánné körzetvezető
Sztahó Éva projekt manager
ADRA Hungary alapítvány


A tanfolyamon új pályázatírói technikákkal ismerkedtünk meg, melyet további pályafutásunk során sikeresen alkalmazhatunk. A gyakorlati oktatás kiemelkedően jó és érthető volt, mely felhívta a figyelmünket a pályázatírás aktuális buktatóira. Ezenkívül rájöttünk arra, hogy rengeteg lehetőség áll előttünk, csak kreatív gondolkodás szükséges hozzá.

Szilasi Melinda és Tóbiás Tímea
Ládbesenyő Község önkormányzata


Ez a szenzációs hétvége számomra nagyon hasznos volt, mivel a pályáaztírás módszertanát egy új megvilágításban láttam.

Bihi Miklós
Vizsoly polgármestere


Örömmel vettem ezt a képzést, mivel pályázatot nem sok ember tud készíteni.
Ez a három napos képzés számomra nagyon tanulságos volt. Sokat segített abban, hogy jobban átlássam a pályázatírás szabályait, melyeket a későbbiek folyamán hasznosítani tudok.
Kimondottan sikeresnek ítélem meg annak a pályázati ötletnek a kidolgozását, mely a játszótérre és a sportpályára vonatkozott.
Ezúton is köszönöm ezt a lehetőséget:

Bancsók Jánosné
Méra


A megtartott képzést rendkívül eredményesnek tartom, ugyanis véleményem szerint kevés az ilyen jellegű képzés.
Másik fontos dolog, hogy a képzés gyakorlatilag térítésmentes. Fontos szempont, mert egyébként súlyos összegeket kérnek hasonló oktatásokért melyeket kevés önkormányzat tud felvállalni.
Az előadók felkészültsége álláspontom szerint kiváló, melyet jól egészítettek ki a szemléltető eszközök (diavetítés, munkafüzet, tájékoztatók)
Amennyiben a jövőben is lesz hasonló oktatás, biztos részt fogok venni.

Szarka Tamás
körjegyző
Tiszaladány  


Nagyon hasznosnak tartom az EU pályázatírási tanfolyamot.
Nagyon sok dolgot megtanultam a képzés alatt.
Hatalmas előnye, hogy ingyenes részünkre, mivel a térség jövedelmi viszonyai közismertek.
Világos, szakszerű előadásokat hallottunk, melyeket munkánk során fogunk tudni hasznosítani.
Tisztelettel:

Szabó Péter
Csenyéte


Nagyon hasznosnak éreztem a tréninget.
Sok olyan célt és lehetőséget hallottam, amelyet a jövőben meg kívánok valósítani a szervezetem által, melyet képviselek.
Hasznosnak, mindenképpen fontosnak tartottam a képzés tematikáját, amit az előadóknak külön megköszönök a magam és az egyesület nevében:

Varga Attila
Szikszó, Kapocs Egyesület


Nagyon örülök annak, hogy a kft. Ilyen továbbképzést tartott és lehetőségem volt ezen részt venni. A mai világban nagyon fontos ismerni az Európai Uniós követelményeket. És a képzés után a kezemben van az, hogy EU-s pályázatot készíthessek.
Én mindenkinek ajánlani tudom, hogy aki teheti menjen el erre a képzésre. Az előadók maximális felkészültsége és előadásmódja, kedvessége példaértékű.

Szunyogh Szilárd
Gergelyhegyi Településszövetség vidékfejlesztési asszisztensEurópai uniós pályázatírói képzés

válogatás a 2004. november 5-7. pécsi tanfolyam
referencia leveleiből:

Új szemlélet, újfajta gondolkodás. Számomra az eddigi legjobb képzést nyújtotta. Az elmúlt 7 év során eddig sem a kistérségtől, sem a megbízottól ilyen arányú és mélységű ismereteket nem kaptam ill. kaptunk.

Köszönettel:
Hajas Endre, Jegyző
Kétújfalu


A 2004. november 5-7 képzés rendkívül hasznosnak bizonyult számomra.
Az elméleten túl a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektettek a jól felkészült előadók. Úgy érzem, hogy a 3 nap alatt hathatós segítséget kaptam az uniós források kihasználására.

Borsi Péter, Erdei iskola igazgató
Kisbajom


Rendkívül sok apró trükk, hozzáállásbeli tippek, feltöltődés, szemléletváltás, a pályázatok kiírásának valós céljai, nyelvezet, attitűd megtanulása, lényegi részekbe való belelátás, annak az érzésnek a megélése, hogy mindez lehetőség, amivel élni lehet és kell, mert nem valami öncélú központi folyamat, hanem a jövőről szól.

Vass Klára és Tarkó Krisztina
Csillagláng teleház Bánfa
Szigetvári kistérség


Az előadást tartók nem az órájukat nézték, hogy mikor fejezhetik be az arra a napra betervezett előadást. Közvetlen hangnemben, a résztvevőket maximálisan bevonva tartották.
Az előadásmód érthető volt és a pályázatok gyakorlati oldalát megfogva történt, ami más előadásoknál nem volt jellemző.
Nem a jogszabályokat, pályázati kiírásokat felolvasták fel, hanem részletesen a pályázatírás buktatóira hívták fel a figyelmet.
Végre egy jó és színvonalas előadással találkoztam.

Hamarics Barnabás
Nagypetendi körjegyzőség


Én még soha nem írtam pályázatot, sőt még nem is láttam sem kívülről, sem belülről.
Ezzel a tanfolyammal megadtam magamnak a lehetőséget, hogy a pályáafutásomat esetleg ebben az irányban indítsam el. Várakozásomnak megfelelően a pályázatírás már nem teljesen fehér folt számomra, és megfelelő gyakorlat után majdnem profinak nevezhetem magam.
Saját példám után javaslom bárkinek - ha írástudó - bátran vegyen részt aktívan az előadásokon.

László Istvánné
Kemse(c) Perfekt-Power Kft., H-1450 Budapest, Postafiók 212, Telefon: (1) 219-0686-1080 fax: (1) 219-0687