Perfekt-Power Kft.
Kommunikációs üzletkötési és menedzsment-tanfolyamok, tréningek

Iroda: 1096 Budapest, Haller u. 40.
Levélcím: H-1450 Budapest, Postafiók 212
Telefon: (1) 219-0686 fax: (1) 219-0687
Email:
ppinfo@perfektpower.hu
Homepage: www.perfektpower.hu


Ajánlatunk az internetet használók részére:
Jelentkezés az ingyenes Perfekt-Power hírlevélre.
Interaktív marketing-tanácsadás c. rovat - cikkek.

 Pályázati
hasznos linkek, web oldalak, keresők, stb.

(... folyamatosan bővül !)


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
AVOP Irányító Hatóság: www.fvm.hu
GVOP Irányító Hatóság: www.gkm.hu
HEFOP Irányító Hatóság: www.fmm.hu
ROP Irányító Hatóság:   www.nth.hu
KIOP Irányító Hatóság: www.gkm.hu
   


Nemzeti Fejlesztési Terv  www.euforium.hu/euintegra-main.php
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium www.icsszem.hu
Esélyegyenlőségi útmutató  Letöltés pdf formátum; olvasó program itt
Környezeti fenntarthatósági útmutató  Letöltés pdf formátum; olvasó program itt
BUDAPESTportal Pályatok http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=aktualis_palyazatok
Az Európai Unió portálja www.europa.eu.int
Az Európai Unió portálja – magyarul www.europa.eu.int/index_hu.htm
Európai Tanács http://ue.eu.int
Európai Bizottság  www.europa.eu.int/comm/index_en.htm
Regionális Politika Foigazgatósága http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/
index_en.htm
Régiók Bizottsága www.cor.eu.int/
Európai Régiók Tanácsa www.ccre.org/
Regionális politikáról, Strukturális és Kohéziós Alapokról http://europa.eu.int/comm/regional_policy/
index_en.htm
Európai Parlament www.europarl.eu.int/ 
Gazdasági és Szociális Bizottság www.esc.eu.int/
Európai Beruházási Bank  http://eib.eu.int/
   
Uniós jogszabályok fordítása az Igazságügyi Minisztérium honlapján  www2.datanet.hu/im/tree.asp?sub%C5%9105
   
Közösségi Programok http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
Közbeszerzési tenderek http://ted.publications.eu.int/official/
   
A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap legsikeresebb projektjei  http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/
stories/index_en.cfm
   
Európai Unió jogszabályainak gyűjteménye (régi) http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm
Európai Unió jogszabályainak gyűjteménye (új) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/hu/index.htm
Európai Unió jogszabályainak gyűjteménye (új) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm

LEADER + információk
A LEADER+ Közösségi Kezdeményezés hivatalos weblapja (magyarul) http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/
index_hu.htm
A LEADER+ Közösségi Kezdeményezés hivatalos weblapja (angolul) http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/
index_en.htm
LEADER+ parnter és projekt adatbázis (angolul) http://www.leaderplus.org/project/search.asp
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER+ információk http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1547
Leader+ Képzési Projekt http://www.leadernet.hu/
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület  http://www.leader.co.hu/
EU Tagállamok LEADER+ információs oldalai
Anglia
Ausztria
Belgium (flamand)
Belgium (vallon)
Dánia
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Luxemburg
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Magyarországi információs források  
Európai Bizottság Mo-i Delegációja  http://www.eudelegation.hu/
Külügyminisztérium - EU integráció http://www.mfa.gov.hu/eumagyar.htm
Európa Tanács - Információs és Dokumentációs Központ  http://www.europatanacs.hu/
Euro Info Service  http://www.euroinfo.hu/
BKIK Euro Információs és Dokumentációs Szolgáltató Központ  http://www.bkik.hu/euinfo/
MKIK EU Integrációs Iroda  http://www.mkik.hu/
OMKDK (Orsz. Mezőgazdasági Ktár)  http://www.omgk.hu/
TEMPUS-SOCRATE-CEEPUS  http://www.tpf.iif.hu/
Magyar LEONARDO Iroda  http://www.tpf.iif.hu/leonardo/
ITDH Euro Info Központ  http://www.itd.hu/itdheuro.htm
LifeLong Learning Magyarország Alapítvány  http://www.lifelonglearning.hu/
 Ingyenes olvasó progarm letöltése a pdf dokumentumokhoz


(c) Perfekt-Power Kft., H-1450 Budapest, Postafiók 212, Telefon: (1) 219-0686